Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Νεοελληνική Λογοτεχνία, απ' τον Διγενή στην Κ. Γώγου

Δημήτρης Σκουρτέλης: "Ο Διγενής ψυχομαχεί"
  
Σκοπός της παρούσας σελίδας είναι να αποτελέσει ένα κατά το δυνατόν εύχρηστο διάγραμμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας (*) και παράλληλα έναν εύχρηστο χάρτη των σχετικών με αυτή  αναρτήσεων του ιστολογίου. Πέρα από όσα αναφέρονται στη σχετική με τη σελίδα ανάρτηση και ειδικά για το δημοτικό τραγούδι και την ξένη λογοτεχνία, δείτε, παρακαλώ, τις υποσημειώσεις στο βάθος της σελίδας.

 


 Διαίρεση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(**)Δημοτικό τραγούδι(***) (εδώ κι εδώ)
 α) Παραλογές: ''Του γιοφυριού της Άρτας"(εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώεδώεδώ κι εδώ)
                                "Του νεκρού αδερφού" (εδώ, εδώ , εδώ κι εδώ)
                                "Του κυρ Βοριά"
                                "Της νύφης που κακοπάθησε"
 β) Ιστορικά     :   Ακριτικά:    "Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή" (εδώ κι εδώ)
                                               "Ο γιος της χήρας" (εδώ , εδώ κι εδώ   )                   
                                                "Ο Διγενής ψυχομαχά"
                              Θρήνοι
                              Κλέφτικα 
                              Ιστορικά: "Της Δέσπως"
      γ) Κοινωνικά : Νανουρίσματα. "Ύπνε μου κι  επάρε μου το" (εδώ κι εδώ )
                             Μοιρολόγια  (εδώ  κι εδώ):"Καλότυχα είναι τα βουνα"
                                                                          "Η Λυγερή στον Άδη"
                             Της ξενιτιάς : "Θέλω να πα στη ξενιτιά" ( εδώ, εδώ , εδώ κι εδώ )
                                                   "Ξενιτεμένο μου πουλί" ( εδώ, εδώ , εδώ κι εδώ)
                              Νυφιάτικα 
                              Παιδικά
                              Σμυρναίικα: "Ομολογίες"
                               Της αγάπης
                               κ.τ.λ. : "Της Πεφρωνίας.Φεβρωνίας/Ανδρονίκης"  (εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ
Παραμύθια: "Το πιο γλυκό ψωμί" (εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ )
Παραδόσεις: "Το κυπαρίσσι του Μυστρά"

Α΄ Περίοδος:Χρόνοι πριν την Άλωση. 10ος - 1453

            1η Φάση: 10ος αιώνας-1204

                           "Πτωχοπροδρομικά"
                           "Βασίλειος Διγενής Ακρίτας" 

                           Ακριτικά  

            2η Φάση: 1204-1453

                            Ιπποτικά Μυθιστορήματα ("Βέλθανδρος και Χρυσάντζα" κ.τ.λ.)
                            "Χρονικό του Μορέως"     
                            "Αχιλληίδα"

                            Χρονικά της Άλωσης 

Β΄ Περίοδος: Χρόνοι μετά την Άλωση. 1453-1669

            1) Τουρκοκρατούμενος Ελληνισμός

                      Θρήνοι για την άλωση της Κων/λης κι άλλων πόλεων. Λόγιοι και δημ. τραγούδια

            2) Λατινοκρατούμενος Ελληνισμός

                    α)Δωδεκάνησα:"Καταλόγια"
                                            "Χρονικό"  του Γιωργηλά
                   β) Κύπρος: Συλλογή  ερωτικών σονέτων
                                    "Χρονικό" του Μαχαιρά
                  γ) Κρητική Λογοτεχνία
                         Βιτσέντζος Κορνάρος: "Θυσία του Αβραάμ"
                                                        "Ερωτόκριτος"
                                                             Διάλογος Πεζόστρατου- ρήγα Ηράκλη"  (εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ)
                                                             Μάχη Αθηναίων και Βλάχων (εδώ κι εδώ)
                                                              Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός   (εδώ , εδώ κι εδώ )
                         Γιώργος Χορτάτζης: "Ερωφίλη"
                                                          "Κατζούρμπος"   
                          Μπεγαρδής: "Απόκοπος"

            3) Ελληνισμός της Διασποράς 

                            Νίκος Σοφιανός: "Γραμματική της νέας ελληνικής "

Γ΄ Περίοδος: Αφύπνιση ελληνισμού. 1669-1830

              1η φάση:Θρησκευτικός Ουμανισμός.1669-1774.

                           Εκκλησιαστική ρητορική
                           Επιστολογραφία
                           "Άνθη ευλαβείας"

            2η  φάση:Νεοελληνικός Διαφωτισμός.1774-1830. (Νεοκλασικισμός)

                            Διαφωτιστές: Ρήγας Φεραίος:  "Θούριος"   (εδώ κι εδώ)
                                                  "Ελληνική Νομαρχία"
                                                 Αδαμάντιος Κοραής: "Παπατρέχας" 
                                                  Ιωάννης Καρατζάς: "Έρωτος αποτελέσματα, Η Ελενίτσα"
                            Φαναριώτες Ποιητές: Χριστόπουλος 
                                                               Βηλαράς
                             Απομνημονεύματα : Μακρυγιάννης
                                                                             Το απόσπ.  "Εγώ την αλήθεια θα  την πω γυμνή"****
                                Κλέφτικα 
                             Ιστορικά: "Της Δέσπως"

Δ΄ Περίοδος:  Η λογοτεχνία του Νεοελληνικού Κράτους. 1830-σήμερα

         1. Επτανησιακή Σχολή. 19ος αιώνας.  (Ρομαντισμός)

                α) Προσολωμικοί
                        Θωμάς Δανελάκης
                        Νίκολαος Κουτούζης 
                        Αντώνης Μαρτελαος
                β) Ο Σολωμός και οι μαθητές του.
                     Διονύσιος Σολωμός:  " Η καταστροφή των Ψαρών
                                                     "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι : Σχεδίασμα Β' 
                                                                      (Απόσπασμα Ι,ΙΙ: εδώ, εδώ, εδώεδώεδώεδώ, εδώ κι εδώ)
                                                                                                   Σχεδίασμα Γ'
                                                                                                           (Απόσπ. 6, Ο Πειρασμός)                                                         
                                                       "Η Ξανθούλα"
                                                        "Ύμνος εις την Ελευθερίαν"
                     Ιάκωβος Πολυλάς
                     Γεράσιμος Μαρκοράς: "Δύο!"
                     Γιώργος Τερτσέτης  
                γ) Εξοσολωμικοί 
                     Ελισάβετ Μουτζάν:"Αυτοβιογραφία": 
                                                (Εδώ, εδώεδώ , εδώ, εδώ, εδώ , εδώ, εδώ, εδώεδώ κι εδώ)
                   Ανδρέας Κάλβος   :   "Εις Σάμον"
                   Αριστοτέλης Βαλαωρίτης
                  Ανδρέας Λασκαράτος: Από "Τα μυστήρια της Κεφαλλονιάς"  το απόσπασμα "Η προίκα"
                                                          Από το "Ιδού ο άνθρωπος", ο χαρακτήρας του "Κακού Μαθητή"      

         2. Φαναριώτες κ’ Ρομαντική Σχολή των Αθηνών(Παλιά Αθηναϊκή Σχολή).  (1830-1880)

                       Εμμανουήλ Ροΐδης       : "Μονόλογος ευαισθήτου"
                                                             "Τα υαλοπωλεία"  
                      "Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι"
                      Γρηγόρης Παλαιολόγος 
                      Παύλος Καλλιγάς
                      Δημήτριος Βικέλας
                      Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος
                      Γεώργιος Ζαλοκώστας    :  "Η αναχώρησίς της"

         3. Νέα Αθηναϊκή Σχολή. (1880-1920)

             i) Ποίηση (Συμβολισμός και παρνασσισμός)
                     Κωνσταντίνος Καβάφης:     "Ο ήλιος του απογεύματος"
                                                                 "Στα 200 π.Χ."
                                                                 " Φωνές" (εδώ , κυρίως εδώ, κι εδώ, κι εδώ) 
                                                                άλασσα του πρωιού"
                                                                "Θερμοπύλες"  (εδώ κι εδώ)
                                                                "Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες"
                                                                " Όσο μπορείς":  (εδώ κι εδώ)
                                                                "Η Πόλις"
                                                                "Μονοτονία"
                                                                "Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)"
                                                                "Μάρτιαι Ειδοί"   
                                                                "Σατραπεία
                                                                  "Ιθάκη"  
                                                                 "Απολείπειν ο θεός Αντώνιον"  
                                                                  "Δεκέμβρης του 1903"  
                                                                 "Το πρώτο σκαλί"   
                                                                  "Πριν τους αλλάξει ο Χρόνος"
                                                                  "Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.
                      Λορέντζος Μαβίλης: "Καλλιπάτειρα" (εδώ , εδώεδώ κι εδώ)
                                                        "Πατρίδα"
                                                        "Λήθη"     
                     Λάμπρος Πορφύρας: "Το στερνό παραμύθι
                     Κωστής Παλαμάς:   "Μια πίκρα"                  
                      Γιώργος Δροσίνης
                     Άγγελος Σικελιανός:   "Η Αναδυομένη"
                                                           "Δείπνος"
                      Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
                      Κώστας Βάρναλης:    Οι μοιραίοι  (εδώ κι εδώ)
                                                        [Πάλι μεθυσμένος είσαι]
                                                         Η Μπαλάντα του κυρ Μέντιου   
                      Ιωάννης Γρυπάρης 
                      Ζαχαρίας Παπαντωνίου:  "Το ευλογημένο καράβι"
                      Ιωάννης Πολέμης: "Τι είναι η πατρίδα μας "  
             ιι) Πεζογραφία (Ρεαλισμός και νατουραλισμός)   
                     Ανδρέας Καρκαβίτσας : "Ο ζητιάνος",
                                              απόσπ., "Το σχολείο των ζητιάνων και η αίθουσα των ραβδιών " ****  
                   Νίκος Καζαντζάκης : "Αναφορά στο Γκρέκο", απόσπ."Νέα  Παιδαγωγική"(εδώ κι εδώ)                                                        "Βίος και πολιτεία του Αλ. Ζορμπά", αποσπ. "Γιατί να πεθαίνουμε "****  
                       Γιώργος Βιζυηνός   :  Από "Το μόνον της ζωής το ταξείδιον", το απόσπ. "Στο χαρέμι"    
                                                         "Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως"            
                      Κωνσταντίνος Θεοτόκης : "Η Τιμή και το Χρήμα" (εδώ κι εδώ)
                                                                "Πίστομα"
                                                                 "Ακόμα" (εδώ κι εδώ)   
                       Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (εδώ κι εδώ) :
                                                                  "Η Φόνισσα" (εδώ , εδώ , εδώ κι εδώ)
                      Δημήτρης Καμπούρογλου: "Το αντίτιμον"
                      Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου : "Ο Κύριος "Χρυσωρυχείον""
                      Ιωάννης Κονδυλάκης  
                     Γιάννης Βλαχογιάννης : "Έτσι ήτανε"
                       Δημοσθένης Βουτυράς   : "Παραρλάμα" (εδώ κι εδώ)
                      Παύλος Νιρβάνας  : "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται"

         4. Η νεότερη λογοτεχνία.1920-σήμερα

            α)Νεοσυμβολιστική/ Νεορομαντική σχολή (Η Γενιά του '20). (1920-1930)  εδώ κι εδώ
                   Κώστας Καρυωτάκης :   "Υστεροφημία"
                                                         "Η επίσημος αγχόνη του Παγκάλου"
                                                        "Βράδυ"  (εδώ κι εδώ)
                                       Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα" (εδώ, εδώ, εδώ, εδώεδώεδώεδώεδώ κι εδώ)
                                                         "Πρέβεζα" (εδώ , εδώ κι εδώ)
                                                         "[Τι να σου πω, φθινόπωρο...]"
                                                         "[Ο κήπος είμαι...]"  
                                                         "Λυκαβηττός
                                                         "Ανδρείκελα
                                                         "Φθορά"
                                                         "Μικρή Ασυμφωνία εις Α Μείζον
                                                         "[Είμαστε κάτι...]" (εδώ, εδώ εδώ κι εδώ )
                                                         "Αγάπη"
                                                         "Τελευταίο ταξίδι
                                                         "Σάββατο βράδυ"   
                                                         "Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων"
                                                         "Κι αν έσβησε σαν ίσκιος
                                                         "Κυριακή"
                                                         "Τα γράμματα σου"
                                                          "Δικαίωσις"
                                                          "Ο Μιχαλιός" 
                                                          "Στο άγαλμα της Ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο" 
                                                          "Δημόσιοι υπάλληλοι"
                                                          "Σταδιοδρομία" (εδώ κι εδώ)   
                                                          "Νύχτα" 
                                                           "Πεθαίνοντας"
                                                           "[Δέντρα μου, δέντρα ξέφυλλα]"  
                                                           "Κάθαρσις "
                                                           "Μόνο"
                   Γιάννης Σκαρίμπας:" Ουλαλούμ"  (εδώ κι εδώ)
                                                    "Σπασμένο καράβι "  
                   Κ.  Καρθαίος: "Βάλτε να πιούμε" (εδώεδώ κι εδώ)
                  Ρώμος Φιλύρας: "Δεν ήτανε να γίνει"
                   Στρατής Μυριβήλης: Από το "Η ζωή εν τάφω" το απόσπασμα "Τα ζα"  (εδώεδώ κι εδώ)
                   Θράσος Καστανάκης
                   Κώστας Ουράνης
                   Τέλος Άγρας 
                   Ναπολέων Λαπαθιώτης: "Ερωτικό"  (εδώ κι εδώ)
                                                            "ΒΑΟ ΓΑΟ ΔΑΟ" (εδώ , εδώ , εδώ κι εδώ)
                   Φώτης Κόντογλου 
                   Μαρία Πολυδούρη "Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες" (εδώ κι εδώ)
            β)Γενιά του ’30 . (1930-1940) (Υπερρεαλισμός, μοντερνισμός και συνειδησιακή ροή)
                i)Ποίηση 
                      Οδυσσέας Ελύτης"Κάτω στης μαργαρίτας τ' αλωνάκι" (εδώ,  εδώ κι εδώ)                                                                                "Όλα τα πήρε το καλοκαίρι"  (εδώ , εδώ κι εδώ                                                                                            "Άξιον Εστί. Γένεσις Γ΄(εδώεδώεδώ, εδώεδώεδώ κι εδώ)
                                                                             Τα Πάθη Ε΄(εδώ κι εδώ)                                                                                                          "Η τρελή ροδιά"
                                                       "Η ποδηλάτισσα
                    Γιώργος Σεφέρης  : "Ο γυρισμός τους ξενιτεμένου" 
                                                   "Η ομιλία στη Στοκχόλμη": (Εδώ κι εδώ)
                                                    "Ελένη"
                                                    "[Ο τόπος μας είναι κλειστός]"
                                                   "Μποτίλια στο πέλαγος"
                                                   "Επί Ασπαλάθων" (εδώ κι εδώ)
                                                    "Αφήγηση"    
                                                    "Ο βασιλιάς της Ασίνης"     
                                                   "Άρνηση
                                                    "Επιφάνια, 1937"
                                                   " Τρία χαϊκού" : (εδώ, εδώεδώεδώ)
                                                   "Ένας γέροντας στην ακροποταμιά"   
                                                   "Ο τελευταίος σταθμός":    (εδώ  κι εδώ
                     Νίκος Καββαδίας:   "Οι γάτες των φορτηγών" (εδώ , εδώ , εδώ, εδώ κι εδώ)
                                                     "Kuro siwo" (εδώ , εδώ,  εδώ , εδώεδώ κι εδώ)
                                                      "Ο Σταυρός του Νότου "
                                                      "William George Allum:  εδώ  κι εδώ
                                                     "Γράμμα στον ποιητή Καίσαρα Εμμανουήλ"
                                                     ¨Το πούσι¨
                                                     "Ο πιλότος Νάγκελ " (εδώ  κι εδώ)
                                                     "Mal Du Depart"      
                                                     "Μαραμπού"      
                                                      "Φάτα Μοργκάνα"                                                     
                                                      "A bord de l' Aspasia"     
                                                      "Εφτά νάνοι στο ss Cyrenia
                                                      "Στο άλογο μου"     
                                                        "Γυναίκα"                         
                      Γιώργος Σαραντάρης: "Ξυπνάμε και η θάλασσα ξυπνά μαζί μας" (εδώ κι εδώ
                     Γιάννης Ρίτσος: "Πρωινό Άστρο. Ενότητα 1".   ((εδώ, εδώεδώ  ,  εδώ κι εδώ)
                                                "Σονάτα του σεληνόφωτος"
                                                τόπος μας"
                                                "Τζιτζίκια στήσαν τον χορό"   (εδώεδώ κι εδώ)
                                                "Προσευχή"   
                                                 "Ρωμιοσύνη, Ι "
                                                "Αυτόπτης μάρτυρας"  
                     Νικηφόρος Βρεττάκος: "Έτσι μου στάθηκε ο Ταΰγετος" (εδώ κι εδώ)
                     Ανδρέας Εμπειρίκος: " [Διάφανες αυλαίες]"
                     Νίκος Εγγονόπουλος 
                ii) Πεζογραφία 
                       Γιώργος Θεοτοκάς
                       Ηλίας Βενέζης
                       Κοσμάς Πολίτης
                       Άγγελος Τερζάκης: Από τον "Απρίλη" το απόσπασμα "Ο φανταράκος "        ****
                       Παντελής Πρεβελάκης   
                       Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος
                       Μ. Καραγάτσης    
                       Έλλη Αλεξίου  
                       Κίμων Λώλος: "Η υπ' αριθμόν 95 ημίονος"    (εδώ κι εδώ)                          ******       
            γ) Μεταπολεμική Λογοτεχνία (1940 -1974).
                i) Ποίηση 
                           Μανόλης Αναγνωστάκης: "Στο παιδί μου" (εδώ, εδώ , εδώ,  εδώ  κι εδώ)
                                                                     "Θεσσαλονίκη. Μέρες του 1969 μ.Χ."
                                                                     "Ποιητική"
                                                                      "Νέοι της Σιδώνος, 1970" (εδώ "κι εδώ )
                             Μιχάλης Κατσαρός: "Όταν"
                                                              "Η διαθήκη μου"
                            Νάνος Βαλαωρίτης: "Με πλοίο"  
                            Κρίτων Αθανασούλης: "Παράπονο σκύλου" (εδώ κι εδώ)
                            Μίλτος Σαχτούρης: "Τα δώρα"
                                                              "Η αποκριά"
                                                               "Στρατιώτης Ποιητής"
                                                              "Η νοσταλγία γυρίζει"   
                             Μιχάλης Γκανάς: "Γυάλινα Γιάννινα"
                            Τίτος Πατρίκιος:   "Οφειλή"
                                                         "Η ιστορία ενός λαβυρίνθου"
                            Ντίνος Χριστιανόπουλος: "Θάλασσα"
                                                                  "Έρωτας"   
                                                                   "Τέλος"
                                                                 "Καημένε Μακρυγιάννη"
                             Κική Δημουλά: "Κονιάκ μηδέν αστέρων" (εδώ κι εδώ)
                            Ελένη Βακαλό: "Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος"
                            Τάκης Σινόπουλος: "Ο Καιόμενος"
                            Νίκος Καρούζος: "Διερώτηση για μην κάθομαι άνεργος"
                            Τάσος Λειβαδίτης 
                            Τζένη Μαστοράκη  
                             Άρης Αλεξάνδρου  
                             Κυριακός Χαραλαμπίδης: "Στα στέφανα της κόρης του"   
                            Μαρία Κέντρου- Αγαθοπούλου: "Ο Μοτοσικλετιστής"
                            Βύρων Λεοντάρης : "Οδόσημο κινδύνου"   
                            Γιώργος Χρονάς : "Ιωάννα και Μαριέττα" 
                            Αντώνης Φωστιέρης: "Discotheque"                   
                            Μαρία Λαϊνά:" Δ' Θριαμβικό"
   ii)Πεζογραφία
                         Δημήτρης Χατζής: "Η τελευταία αρκούδα της Πίνδου" (Το διπλό βιβλίο)
                                                        "Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ" (εδώ κι εδώ) 

                         Γιώργος Ιωάννου : "Να 'σαι καλά, δάσκαλε!" (εδώ, εδώ, κι εδώ)
                                                         "13-12-43"
                          Γιώργος Χειμωνάς: "Έξι χιλιάδες νέοι
                         Δημήτρης Ψαθάς : "Οι πιτσιρίκοι" (εδώ κι εδώ)
                         Λιλή Ζωγράφου : "Στρίγγλα και καλλονή" (εδώ κι εδώ)
                         Μαργ. Λυμπεράκη: Άπό "Τα ψαθινα καπέλα"  : 
                                                                     Το απόσπ. "Κυριακές στη θάλασσα" 
                                                                     Το απόσπ. "Εγώ θα ξεκινήσω για το γύρο του κόσμου"****
                                                                      Το απόσπ. "Η καταιγίδα"       ****
                          Ευγενία Φακίνου: Το απόσπασμα "Η ζωή στη Σύμη" από την "Αστραδενή"
                         Αντώνης Σαμαράκης: "Ζητείται Ελπίς" (εδώ κι  εδώ )
                                                            "Το ποτάμι"  
                          Μαρία Ιορδανίδου: "Τα φαντάσματα" (εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ)
                         Άλκη Ζέη: "Η Κων/α και οι αράχνες της"."Αναμνήσεις της Κων/ας από τη Γερμανία"
                         Ζωρζ Σαρρή:  "Ε.Π.", το απόσπ. "Και πάλι στο σχολείο" (εδώ, εδώ, εδώ , εδώ, εδώ,                                                                                                                      εδώ κι εδώ)
                         Ανδρέας Φραγκιάς 
                         Βασίλης Βασιλικός 
                        Γιάννης Μαγκλής : "Γιατί;"
                         Κώστας Κοτζιάς 
                         Κώστας Τάχτσής
                         Μένης Κουμανταρέας
                         Στρατής Τσίρκας 
                         Αλέξανδρος Κοτζιάς
                         Διδώ Σωτηρίου 
                         Μέλπω Αξιώτη
                         Άρης Αλεξάνδρου
                         Νικόλαος Γαβριήλ Πεντζίκης
                         Στέλιος Ξεφλούδας
                         Ε.Χ. Γονατάς: "Ο σκαντζόχερος"  (εδώ κι εδώ)
                         Γιάννης Μπεράτης
                         Νίκος Κάσδαγλης:  "Σοροκάδα"
                         Μάριος Χάκκας: "Το ψαράκι της γυάλας"  
      δ)  Υστερότερη λογοτεχνία.(****)
               i) Ποίηση
                       Διονύσης Καψάλης : "Μέρες Αργίας
                       Διονύσης Σαββόπουλος : "Τι έπαιξα στο Λαύριο" (πρόκειται για τραγούδι)
                       Κύπρος Χρυσάνθης: "17 Νοεμβρίου 1973. Χαράματα"
                       Κατερίνα Γώγου"Θα 'ρθει καιρός"
                                                      "Εμένα οι φίλοι μου είναι"
                                                     "Καμιά φορά"
                        Γιάννης Αγγελάκας: "Ποιος καίγεται απόψε" 
                                                     "Αμνησία"    
                                                     "Μαύρη Νύχτα"
                                                      "Άγγελος"
                      Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου: "Πρόσφυγε στην άμμο"
           ii) Πεζογραφία
                     Διαμαντής Αξιώτης: "Η Άννα του Κλήδονα"
                     Αντώνης Σουρούνης: "Ανθρωποι και δελφίνια" (εδώ , εδώ κι εδώ)
                     Δημήτρης Μίγγας: "Η τρίπλα των ονείρων"  (εδώ , εδώ κι εδώ)
                     Γιώργος Σκαμπαρδώνης: "Η Βαγγελιώ-δεν-είσαι-εντάξει" (εδώ κι εδώ)    
              Ρέα Γαλανάκη: "Ελένη ή ο Κανένας", το απ/σμα "Η Μεταμφίεση": (εδώ, εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ)
                    Παντελής Κολιότσος: "Πασχαλινή ιστορία":  (εδώ κι εδώ)
                    Σωκράτης Βενιζελέας: "[Όλα ξαναγυρίζουνε...]" (εδώ κι εδώ)
                    Νίκος Τσιφόρος : "Περί της Ελενάρας της κουκλάρας"
                    Παύλος Σιδηρόπουλος: "Άπονη ζωή"
                    Θανάσης  Βαλτινός:   "Φουραντάν"     
                     Ευαγγελία Βενιζελέα:  "Σημαδούρα" 
                    Ειρήνη Μάρρα: "Τα κόκκινα λουστρίνια"

Ξένη Λογοτεχνία (*****)
   Ζακ Πρεβέρ: "Ο χαμένος καιρός "
  Ντίλαν Τόμας : "Do not go gentle into that good night "
  Άντον Τσέχοφ: "Ο παχύς και ο αδύνατος"
 Έρικ Μαρία Ρεμάρκ: Από το "Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο", αποσπ.  "Ο Διευθυντής"****
  Παραδοσιακή σκανδιναβική μπαλάντα: "Herr Manneling
  Παραδοσιακή ιρλανδική προσευχή Αγνώστου  ταυτότητας και προέλευσης: "Βρες χρόνο
  Μπέρτολντ  Μπρεχτ: "Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι" (εδώ κι εδώ)
  Λέοναρντ Κοέν : "Alexandra Leaving" 
                                  "Famous  blue Raincoat"
 Μισέλ Λεϊρίς: "Κομμένος λαιμός"
 Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι: "Ξελασπώστε το μέλλον"
 Ζερόμ Ντε Νερβάλ: "Η ιστορία μιας φώκιας"
 Κάθρην Μανσφηλντ: "Το μάθημα μουσικής"
 Αλμπέρ Σαμαίν: "Ελένη" 
 Γιάροσλαβ Χάσεκ: "Η τίμια γυναίκα"
 Γκυ Ντε Μωπασάν: "Η διαθήκη"
 Ράινερ Μαρία Ρίλκε: "Σβήσε τα μάτια μου"
 Βολφ Μπίρμαν: "Τους έχω βαρεθεί"
 Βιρτζίνια Γουλφ: "Λάπιν και Λαπίνοβα"
 Έντουαρντ Άλμπι: "Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ"
 Σαρλ Μπωντλαίρ: "Άλμπατρος"
Τριστάν Κορμπιέρ: "Μικρός που πέθανε στ' αστεία"
Ζυλ Λαφόργκ "Θρηνωδία στη σελήνη της επαρχίας/Μοιρολόι στο φεγγάρι της επαρχίας"
Ναζίμ Χικμέτ: "Όπως ο Κερέμ"
Ουίλιαμ Σαίξπηρ:    "Σονέτο 18"
Αζίζ Νεσίν:    "Το σημειωματάριο" 
Ραίυμον Κενώ: "Για μια ποιητική τέχνη"
Ζακ Πρεβέρ: "Βγαίνοντας από το σχολείο"
Ινδιάνος Σιάτλ: "Ένα παλιό μήνυμα σ' ενα σύγχρονο κόσμο"
Φραντς Κάφκα:  "Ο Ποσειδώνας" (εδώ κι εδώ)
Άννα Φρανκ :  Ένα απόσπασμα " από το "Ημερολόγιο"
Λούις Σεπούβελδα: Το απόσπασμα "Το μαύρο κύμα" από το βιβλίο "Η ιστορία τους γάτου που έμαθε  σε ένα γλάρο να πετάει" 
Λέων Τολστόι: "Ο παππούς και το εγγονάκι" (εδώ κι εδώ)
Αντουάν Σαιντ - Εξυπερύ: Το απόσπασμα "Ο Μικρός Πρίγκηπας και η αλεπού" (εδώ , εδώ κι εδώ) από τον    "Μικρό Πρίγκηπα"

*: Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν κυρίως  πληροφορίες που αναγράφονται στις εισαγωγές και τα βιογραφικά σημειώματα των σχολικών εγχειριδίων λογοτεχνίας (Γυμνασίου και Λυκείου)  και στην "Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" του Λίνου Πολίτη.

**:  Όπου υπήρχε διχογνωμία για τα όρια μιας περιόδου ή υποπεριόδου προτιμήθηκε η πιο πρόσφατη κάθε φορά πρόταση του σχολικού εγχειριδίου και, όπου δεν ήταν εφικτό,  ενεργοποιήθηκε το φιλολογικό αισθητήριο του γράφοντος. Το ίδιο συνέβη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος συγγραφέας (Μαβίλης, Κόντογλου, Μαρτινέγκου κ.τ.λ..) ήταν εφικτό να ταξινομηθεί σε δυο ή παραπάνω περιόδους ή σχολές/γενιές.

***: Τα δημοτικά τραγούδια,  οι θρύλοι, τα παραμύθια και τα λοιπά είδη της προφορικής, λαϊκής παράδοσης προτάσσονται, εφόσον εμφανίζονται τέτοια καθ' όλη την διάρκεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τουλάχιστον ως τα μέσα του 20ου αιώνα όπου εμφανίστηκαν τα τελευταία δημοτικά τραγούδια, αυτά της Αντίστασης. (Ο γράφων αναμένει την δημιουργία μιας καινούριας κοινής λαϊκής παράδοσης ως απόρροια της εκτεταμένης χρήσης του Διαδικτύου. Τώρα, ως προς της λογοτεχνικότητα  αυτών των παραγώγων, δεν τολμά να κάνει προβλέψεις... ).

****: Ο τίτλος δικός μου. Όσον αφορά την λογοτεχνική περίοδο, τίθεται για να περιγράψει όσους λογοτέχνες εμφανίστηκαν μετά το 1975 κι έχει αναφερθεί σ΄ αυτούς το ιστολογιο. Όσον αφορά λογοτεχνικά έργα., πρόκειται για μη τιτλοφορημένα αποσπάσματα από ευρύτερα αφηγήματα, τα οποία σχηματικά  τιτλοφόρησα εγώ  για λόγους καταλογογράφησης. 

*****: Μολονότι  οι επιρροές της νεοελληνικής από την ξένη λογοτεχνία είναι ιδιαίτερα στενές καθ' όλη της διάρκεια της, προτιμήθηκε όσα τυχόν ξένα λογοτεχνικά κείμενα έχει πραγματευθεί το παρόν ιστολόγιο, αντί να τοποθετηθούν εντός του διαγράμματος με κριτήρια χρονολογικά,  να  παρουσιαστούν στο τέλος.  

****** : Πέρα από αυτά που αναφέρει ο Σαραντάκος, από τον οποίο, αναδημοσίευσα το κείμενο, δεν έχω την παραμικρή ιδέα για τον Κίμωνα Λώλο. Τον τοποθέτησα στη "Γενιά του '30" αυθαίρετα, με βάση την ημερομηνία γέννησής του (1916).

Δεν υπάρχουν σχόλια: