Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Ιστορία μου, αμαρτία μου. Σχεδιαγράμματα Ιστορίας από Α' Γυμνασίου ως Β΄ Λυκείου

Όπως αναφέρεται λίγο πιο αναλυτικά εδώ, η σελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς αναρτήσεις του ιστολογίου  που περιέχουν σχεδιαγράμματα  από την Ιστορία της Α΄ Γυμνασίου ως και την Ιστορία Γ΄ Λυκείου. Παρατίθενται τα  περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων εμπλουτισμένα με συνδέσμους που οδηγούν σε ανάρτηση στην οποία περιέχεται το σχεδιάγραμμα της σχετικής ενότητας.   Για ευκολότερη πλοήγηση ενδιάμεσα θα τίθενται τραγουδάκια. Σχετικά με την ιστορία αλλά όχι σχετικά με την... Ιστορία.

Clio likes that... 

. 

 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ι. Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική Εποχή

2. Η Νεολιθική Εποχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

1. Οι λαοί και οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής

2. Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός

3. Ο Μινωικός Πολιτισμός

4. Η θρησκεία και η τέχνη των Μινωιτών

5. Ο Μυκηναϊκός κόσμος

6. Η Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1100 EΩΣ ΤΟ 800 π.Χ.

1. Οι Μεταβατικοί Χρόνοι

2. Η πολιτισμική αναγέννηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

1. Αποικιακή εξάπλωση

2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος

3. Η Σπάρτη

4. Αθήνα: Από τη Βασιλεία στην Αριστοκρατία

5. Αθήνα: πορεία προς τη Δημοκρατία

6. Οι Πανελλήνιοι Δεσμοί

7. ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: Δύο κόσμοι συγκρούονται

8. Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης

9. Τα Γράμματα

10. Η Τέχνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (479-431 π.Χ.)

1. Η Συμμαχία της Δήλου - Η Συμμαχία όργανο της Αθηναϊκής Ηγεμονίας.

2. Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται - Ο Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα

3. Η λειτουργία του πολιτεύματος. Οι Λειτουργίες

4. Η σύγκρουση της κοινωνίας -Η καθημερινή ζωή

5. Η διαδικασία της μόρφωσης -Ο Αθηναίος και η εργασία - Η Αθήνα γιορτάζει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (431-362 π.Χ.)

1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου - Ο Αρχιδάμειος πόλεμος (431-421 π.Χ.)

2. Η εκστρατεία στη Σικελία(415-413 π.Χ.) - Ο Δεκελεικός πόλεμος (413-404 π.Χ.)

3. Η Ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση

4. Η κυριαρχία της Θήβας στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Το κράτος της Μακεδονίας

2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται

3. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής

4. Το έργο του Αλέξανδρου

5. Οι τύχες της Κύπρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

1. Τα Γράμματα

2. Οι Τέχνες

3. Η Αρχιτεκτονική των Κλασικών Χρόνων

4. Η Γλυπτική και η Ζωγραφική των Κλασικών Χρόνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1. Τα Ελληνιστικά Βασίλεια

2. Η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο

3. Το Ρωμαϊκό Κράτος αποκτά μεγάλη δύναμη

4. Η υποταγή του ελληνικού κόσμου

5. Τα Γράμματα και οι Τέχνες των Ελληνιστικών Χρόνων

6. Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

1. Η Ρωμαϊκή Ειρήνη

2. Ο Χριστός και η Διδασκαλία του. Η Πρώτη Εκκλησία

3. Η Διάδοση του Χριστιανισμού

4. 3ος Αιώνας μ.Χ. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε κρίση

5. Κωνσταντίνος. Η μεγάλη στροφή

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)

I. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι.

3. Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του

2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717):Εσωτερική μεταρρύθμιση καιαγώνας επιβίωσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

II. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

1. Η εξάπλωση των Αράβων

2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)

I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ

1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων

3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς  και τους Βουλγάρους

5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας

6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους

7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων

II. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία

2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους «δυνατούς»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)

I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ

1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)

2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών

II. 01 ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης

2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη

III. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ

1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους

2. Η Άλωση της Πόλης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο (Εδώ κι εδώ)

2. Βυζαντινή Γραμματεία

3. Επιστήμη και Τεχνολογία

4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

I. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ( 5ος -10ος αι.)

1. Οι συνέπειες της μετανάστευσης των γερμανικών φύλων για την Ευρώπη

2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του

3. Η φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη

II. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

1. Πολιτικές οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές (11ος-15ος αιώνας)

2. Ο ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας και των μοναστηριών στην οργάνωση της ζωής κατά το Μεσαίωνα

3. Η καθημερινή ζωή στη μεσαιωνική Ευρώπη

4. Λογοτεχνία, Επιστήμη και Τέχνη της μεσαιωνικής Ευρώπη

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (15ος -18ος αι.)

I. 01 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Οι ανακαλύψεις

2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός

3. Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση

4. Πολιτικές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 15ο ως το 18ο αι.

5. Εξελίξεις στα Γράμματα, τις Επιστήμες και τις Τέχνες κατά το 17ο και 18ο αιώνα

II. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

 Ο Ελληνισμός  υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Μέρος Πρώτο: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1. Η εποχή του Διαφωτισμού

2. Η αμερικανική επανάσταση

3. Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-1794)

4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

5. Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.

6. Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη

7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες

8. Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)

9. Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους

10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη

11. Τα επαναστατικά κύματα του 1830 και του 1848 στην Ευρώπη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕYΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης

13. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης

14. Οι ενοποιήσεις της Ιταλίας και της Γερμανίας. Νέα εθνικά κράτη στα Βαλκάνια

15. Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί

16. Εξελίξεις στην αμερικανική ήπειρο, στην Κίνα και στην Ιαπωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡYΣΗ ΤΟY ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟY 20ού ΑΙΩΝΑ

17. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης (1829)

18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843

19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862)

20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

21. Το κρητικό ζήτημα (1821-1905)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΝΕYΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟYΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

24. Επιστήμες και στοχασμός στον κόσμο τον 19ο αιώνα

25. Τέχνες και Γράμματα στον κόσμο τον 19ο αιώνα

26. Πνευματική ζωή, Γράμματα και Τέχνες στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα

Μέρος Δεύτερο: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟYΔΙ (1909) ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1913)

27. Το κίνημα στο Γουδί (1909)

28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912

29. Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913)

30. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1914-1918)

31. Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου

32. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός

33. Η ρωσική επανάσταση

34. Η λήξη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919-1922)

35. Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία

36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου

37. Το τουρκικό εθνικό κίνημα

38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)

39. Εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟY ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟY (1919-1939)

40. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 και η Μεγάλη Ύφεση

41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

42. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

43. Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936

44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου

46. Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος

47. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

48. Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση

49. Τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Μέρος Τρίτο: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟY Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟY ΠΟΛΕΜΟY ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟY 20ού ΑΙΩΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟY Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟY ΠΟΛΕΜΟY ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟY 20ού ΑΙΩΝΑ

50. Η πολιτική διαίρεση της μεταπολεμικής Ευρώπης

51. Διπολισμός και ψυχρός Πόλεμος

52. Το τέλος της αποικιοκρατίας και η ανάδυση του Τρίτου Κόσμου

53. Η κατάρρευση των λαϊκών δημοκρατιών και η μεταψυχροπολεμική Ευρώπη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟY Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟY ΠΟΛΕΜΟY ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟY 20ού ΑΙΩΝΑ

54. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα κύρια προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-1963). Ο κυπριακός αγώνας (1955-1960)

55. Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 (1963-1974)

56. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές της δεκαετίας του ’80 (1974-1981)

57. Η Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’80 (1981-1989)

58. Η Ελλάδα στη μεταψυχροπολεμική εποχή (1989-2001)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕYΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

59. Οι κυριότεροι σταθμοί στις προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης (1951-2001)

60. Η Ελλάδα και οι διαδικασίες ενοποίησης της Ευρώπης. Η Ελλάδα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΝΕYΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟYΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

61. Επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον κόσμο τον 20ό αιώνα

62. Τέχνες στον κόσμο τον 20ό αιώνα

63. Η ποίηση και η πεζογραφία στον κόσμο τον 20ό αιώνα

64. Τα Γράμματα στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα

65. Οι Τέχνες στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 Ι. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1. Οι λαοί της Μεσοποταμίας

1.1 Η χώρα

1.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση

1.3 Η ιστορία

1.4 O πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

2. Η Αίγυπτος

2.1 Η χώρα

2.2 Οικονομική, κοινωνική καιπολιτική οργάνωση

2.3 Η ιστορία

2.4 O πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

3. Οι Φοίνικες

3.1 Η χώρα

3.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση

3.3 Η ιστορία

3.4 O πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

4. Οι Εβραίοι

4.1 Η χώρα

4.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση

4.3 Η ιστορία

4.4 O πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

5. Οι Χετταίοι ή Χεττίτες

5.1 Η χώρα

5.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση

5.3 Η ιστορία

5.4 O πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες

6.1 Η χώρα

6.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση

6.3 Η ιστορία

6.4 O πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

7. Οι Ανατολικοί λαοί και οι Έλληνες

 II. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: Από τους προϊστορικούς χρόνους έως και το Μ. Αλέξανδρο

1. Ελληνική προϊστορία

1.1 Οι Αιγαιακοί πολιτισμοί

1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

2. Η αρχαία Ελλάδα (Από το 1100 ως το 323 π.χ.)

2.1 Ομηρική εποχή

2.2 Αρχαϊκή εποχή: (α΄ μέρος, β΄ μέρος )

2.3 Κλασική εποχή: ( α΄ μέρος, β΄ μέρος, γ΄ μέρος: εδώ κι εδώ) )

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

 III. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1. Ο ελληνιστικός κόσμος

1.1 Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου

1.2 Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

2. Ο ελληνιστικός πολιτισμός

2.1 Τα ελληνιστικά κέντρα

2.2 Η γλώσσα

2.3 Η θρησκεία

2.4 Τα γράμματα

2.5 Οι επιστήμες

2.6 Οι τέχνες

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

 IV. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ Δ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

1. Ο Ελληνισμός της Δύσης

1.1 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση των αποίκων

1.2 Οι Συρακούσες

1.3 Οι Έλληνες και οι λαοί της Δυτικής Μεσογείου

1.4 Ο πολιτισμός των Ελλήνων της Δύσης

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

2. Η Καρχηδόνα

2.1 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση

2.2 Η εξάπλωση των Καρχηδονίων

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

3. Οι λαοί της ιταλικής χερσονήσου και ο σχηματισμός του ρωμαϊκού κράτους

3.1 Η χώρα

3.2 Οι Ετρούσκοι

3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της

3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica

3.5 Η ρωμαϊκή εξάπλωση

3.6 Ο ρωμαϊκός πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

 V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

1. Η ολοκλήρωση της ρωμαϊκής επέκτασης (200-31 π. Χ.)

1.1 Η επέκταση στην Ανατολή

1.2 Οι κατακτήσεις στη Δύση

1.3 Η διοίκηση των κατακτημένων περιοχών

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

2. Οι συνέπειες των κατακτήσεων

2.1 Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές

2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες

2.3 Η ενοποίηση της Ιταλίας

2.4 Οι εμφύλιοι πόλεμοι

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

 VI. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.)

1. Η περίοδος της ακμής (27 π.Χ.-193 μ.Χ.)

1.1 Η εποχή του Αυγούστου (30π.Χ.-14 μ.Χ.)

1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου(14-193 μ.Χ.)

1.3 Ο Ελληνισμός και η Ρώμη

1.4 Η ρωμαϊκή τέχνη

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

2. Η κρίση της αυτοκρατορίας τον 3ο αι. μ.Χ.

2.1 Η κρίση του αυτοκρατορικού θεσμού

2.2 Η οικονομική κρίση

2.3 Η κοινωνική κρίση

2.4 Οι βαρβαρικές επιδρομές

2.5 Η παρακμή του αρχαίου κόσμου

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

 VII. Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)

1. Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους(4ος-5ος αι. μ.Χ.)

1.1 Ο Διοκλητιανός και ηαναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

1.2 Μ. Κωνσταντίνος:Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής

1.3 Οι θρησκευτικές εξελίξεις

1.4 Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους

1.5 Η μεγάλη μετανάστευση των λαών. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

2. Η εποχή του Ιουστινιανού

2.1 Ανασύσταση της ρωμαϊκής οικουμένης

2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

3. Τα γράμματα και οι τέχνες

3.1 Η πνευματική ανάπτυξη

3.2 Η καλλιτεχνική ανάπτυξη

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

 VIII. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1. Η Ινδία

1.1 Η χώρα

1.2 Η οικονομία και η κοινωνία

1.3 Η ιστορία και ο πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

2. Η Κίνα

2.1 Η χώρα και οι κάτοικοι

2.2 Η ιστορία και ο πολιτισμός

Ασκήσεις - Δραστηριότητες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 565 ΩΣ  ΤΟ 1815  Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

1. ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (565-610).

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

3. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ.

4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.

5. Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ.

6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

7. ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ.

8.ΤΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΙΣΔΥΝΑΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΟΒΙΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΩΝ.

 2. Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ : ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (843-1054)

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

6. ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β' (1025-1054)

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑΣ.

3. ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1054-1204)

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (1054-1081).

2. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ.

3. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.

4. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.

6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.

7. ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ.

4. Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204-1453). Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

1. ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

2. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΝΙΚΑΙΑ.

3. ΜΙΧΑΗΛ Η' ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ.

4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

5. Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΟΥΣΑΝ (1331-1355).

6. ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΚΑΙ Η ΡΑΓΔΑΙΑ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΟΥΣ.

7. Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.

8. Η ΔΥΤΙΚΗ  ΕΥΡΩΠΗ  ΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

 5. O ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ

1. Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

2. Ο  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΣΙΑ.

4. Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

6. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648)

1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ.

3. ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.

4. Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ(1517-1555)

5. Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

6. Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (1460-1650) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (15ος -16ος αι.).

7. Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1618- 1648).

8. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.

7. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1648) ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1815)

1. Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ.

3. Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

4. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1789-1815).

5. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ.

6. Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

7. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΤΆ ΤΟ 17ο ΚΑΙ 18ο ΑΙΩΝΑ

8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.

 Έχω και για την Ιστορία Γενικής  Γ΄ Λυκείου σχεδιαγράμματα,  αλλά δεν τα έχω  κάνει αναρτήσεις, διότι, ας είμαστε ρεαλιστές, ποιος θα τις διαβάσει...

Δεν υπάρχουν σχόλια: