Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η βασιλεία του Ηράκλειου

Άντε, καλή χρονιά...Η "αιώνια ειρήνη" μεταξύ Περσών και Βυζαντινών, για την οποία λέγαμε πέρσι,
προφανώς και δεν φτούρησε και το Βυζάντιο βρέθηκε στα χρόνια των διαδόχων του Ιουστινιανού να βάλλεται από παντού και όσα με πολύ δυσκολία είχε κατορθώσει να χάνονται σιγά σιγά πολύ εύκολα. Από το Βορρά οι Άβαροι και οι Σλάβοι πέρασαν τον Δούναβη όπου κατοικούσαν και έβγαζαν τα προς το ζην με επιδρομές στην βυζαντινή επικράτεια. Οι Άβαροι μετά τις λεηλασίες γυρνούσαν στην βάση τους. αντίθετα οι Σλάβοι συχνά πυκνά εγκαθίσταντο σε εδάφη της αυτοκρατορίας. Η κάθοδος των Αβάρων απώθησε τους Λογγοβάρδους  ή Λομβαρδούς από τις εστίες τους και τους εξώθησε προς την Ιταλία της οποίας  πήραν το μεγαλύτερο μέρος από τους Βυζαντινούς.  Και στην ανατολή υπήρχαν οι κλασικοί πόλεμοι μεταξύ Βυζαντινών και Περσών, μέχρι το 591 που υπογράφηκε συνθήκη ειρήνης. Οι συνεχείς συγκρούσεις προκάλεσαν εσωτερικές έριδες  οι οποίες εντάθηκαν για θρησκευτικούς, κοινωνικούς και  πολιτικούς λόγους. Ενώ και ο στρατός δεν είδε με καλό μάτι τις μειώσεις στον μισθό των στρατιωτών. Μια εξέγερση των δήμων σε συνδυασμό με μια στάση του στρατού οδήγησε  στα 602 στην εκθρόνιση του ικανού αυτοκράτορα Μαυρίκιου και στην αντικατάσταση του με τον παντελώς ανίκανο και εξαιρετικά τυραννικό Φωκά. Το γεγονός αυτό έδωσε αφορμή στους Πέρσες να κηρύξουν ξανά  τον πόλεμο ενάντια στην αυτοκρατορία.
2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641).
Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

α. Εξωτερικοί κίνδυνοι

Άβαροι και Σλάβοι
·         Επιδρομές Αβάρων και Σλάβων
Ø  Νέα κατάσταση στη Χερσόνησο του Αίμου
ü  Καταστροφή πόλεων
ü  Πληθυσμοί εξοντώνονται ή μετακινούνται
ü  Σκλαβηνίες: νησίδες εγκατάστασης σλαβικού πληθυσμού ανάμεσα στους ντόπιους

Πέρσες
·         614: Οι Πέρσες κατακτούν την Ιερουσαλήμ και αφαιρούν τον Τίμιο Σταυρό
Ø  Ηράκλειος
è  Σύναψη συνθήκης ειρήνης με τους Αβάρους
è  Εκστρατεία στους Αγίους Τόπους με ηθική και οικονομική  στήριξη της Εκκλησίας
Ø 
Πολιορκία Κων/πολης από τους Πέρσες (μαζί με Αβάρους και Σλάβους)
è  Η Πόλη σώζεται


Ακάθιστος Ύμνος (626)
 Μάχη Νινευί


è  Νίκη ΒυζαντινώνΎψωση Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα (630)

***********
β. Εσωτερική αναδιοργάνωση 
Ο θεσμός των θεμάτων 
Θέματα:
·         Αρχικά μετακινούμενες στρατιωτικές μονάδες που εγκαταστάθηκαν μετά μόνιμα σε συγκεκριμένες περιοχές
 

·         Οι περιοχές εγκατάστασης των μονάδων

·         Μεταρρύθμιση Ηρακλείου: Θέματα = διοικητικές περιφέρειες
 
Οργάνωση θεμάτων
·         Στρατηγός: πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής θέματος
·         Στρατιώτες-αγρότες: 
ü  Στρατιωτόπια   à  Αγροκτήματα που παραχωρούνταν στους
        στρατιώτες του θέματος και μπορούσαν να μεταβιβαστούν από
        πατέρα σε γιο

  ü  Υποχρεώσεις στρατιωτών:

è  Παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας
è  Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού (άλογο,όπλα)
 Σημασία διοικητικής μεταρρύθμισης θεμάτων
 
Α. Άμυνα κράτους  
 à Αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των εδαφών της  αυτοκρατορίας από τους επιδρομείς
                                        καθώς
ØΣτηριζόταν περισσότερο στους στρατιώτες-αγρότες και λιγότερο στους μισθοφόρους
üΟι στρατιώτες είχαν ισχυρό κίνητρο για να πολεμούνΒ. Οικονομία – Κοινωνία

à Ενίσχυση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας γης
 (+ λόγω του ότι οι μεγαλογαιοκτήμονες είχαν πληγεί από τις  επιδρομές)  οπότε
Οι ελεύθεροι αγρότες έγιναν η δυναμικότερη και   πολυπληθέστερη κοινωνική τάξη και άρα
Αλλαγή στη σύνθεση της βυζαντινής κοινωνίας
                                       
Κοινότητες χωρίων = οι αγροτικές κοινότητες
Άλλες μεταρρυθμίσεις

Κεντρική διοίκηση: Όλες οι υπηρεσίες εξαρτιόνταν από τον αυτ/ρα
Λογοθέσια : αξιώματα – τομείς ευθύνης (βλ. σημερινά υπουργεία)
§  Λογοθέτες = ανώτατοι αξιωματούχοι
ØΛογοθέτης του Γενικού : υπεύθυνος για τα οικονομικά
ØΛογοθέτης του Δρόμου : ο ανώτερος αξιωματούχος
üΑρμόδιος για οδικό δίκτυο-μετακινήσεις è  διπλωματία -  
     εξωτερική πολιτική
***********
γ. Εξελληνισμός του κράτους 
Μετά το 630: Σταδιακή απώλεια ανατολικών εδαφών
   Οι περισσότεροι υπήκοοι είναι πλέον ελληνόφωνοι
ü Βαθμιαίος εξελληνισμός αυτοκρατορίας
ü  Τα ελληνικά γίνονται η επίσημη γλώσσα του κράτους
üΗράκλειος: υιοθετεί τον τίτλο «βασιλεύς» (αντί των λατινικών Imperator, Caesar, Augustus)

Σπόιλερ

Δεν υπάρχουν σχόλια: