Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Ρώμη, αυτοκρατορικοί χρόνοι: Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ. -14 μ.Χ. ) και των διαδόχων του (Pax Romana) (Ιστορία Α' Λυκείου )


  Όλα κι όλα! Κάθε πράμα στον καιρό του. Ο κολιός τον Αύγουστο κι αυτή η ανάρτηση στον Αύγουστο. Τον  Οκταβιανό ντε. Ολόκληρο μήνα ονόμασε ο άνθρωπος θεός... Να μην του κάνουμε μια ανάρτηση; Ε και με μαζί με τον βασιλικό (ή μήπως θα έπρεπε να πω τον αυτοκρατορικό;) ποτίζονται κι οι γλάστρες, δηλαδή οι διάδοχοι του, καλοί και κακοί. Ολόκληρη pax romana κάνανε οι άνθρωποι....
Η εποχή του Αυγούστου 
Ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας
Μετά την ναυμαχία στο Άκτιο  (31 π.Χ.) μένει μονοκράτορας ο Οκταβιανός Αύγουστος
Οργάνωση εκ νέου της  πολιτείας -Ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας
Επιφανειακός/τυπικός σεβασμός στο δημοκρατικό πολίτευμα.
Συγκέντρωση όλων των αξιωμάτων στο πρόσωπο του (ύπατος, ανθύπατος, δήμαρχος, ιμπεράτορας, μέγας ποντίφηκας)
Δημιουργία συμβουλίου του αυτοκράτορα (συμβουλευτικό σώμα)
Μοίρασμα της εξουσίας:
α)Ο Οκταβιανός εποπτεία της διοίκησης του κράτους, της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας
β) διαχείριση επιμέρους θεμάτων από συγκλητικούς ή ιππείς που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της ηθικής ακεραιότητας, της εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας και της κατοχής μεγάλης περιουσίας.
γ) Στις επαρχίες μοίρασμα διοίκησης ανάμεσα σε Οκταβιανό (διορίζει του διοικητές των παραμεθόριων ή προβληματικών περιοχών) και Σύγκλητο (διορίζει τους ανθυπάτους στις υπόλοιπες).
δ) αυτοκρατορικοί υπάλληλοι αναλαμβάνουν ως σταδιοδρομία την εκτελεστική εξουσία.
ε) υποστήριξη της γεωργίας και των αρχαίων ηθών
στ) οικοδομική δραστηριότητα εξωραϊσμού της Ρώμης
ζ) Με τέχνασμα  (τάχα θα παραιτηθεί ) «αναγκάζει» την Σύγκλητο να τον αναγορεύσει «Αύγουστο» (Σεβαστό), έμμεση αναγνώριση θεϊκών ιδιοτήτων\
Έκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό τον Αύγουστο. Με κίτρινο χρώμα σημειώνεται η έκταση του κράτους το 31 π.Χ., με πράσινο χρώμα οι περιοχές που κατακτήθηκαν όσο ήταν στην εξουσία ο Αύγουστος και με ροζ τα υποτελή κράτη.
Πολίτευμα και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις
Πολίτευμα: Ηγεμονία (Principatus). Είδος μοναρχίας. Όλες οι εξουσίες συγκεντρωμένες στο πρόσωπο του Οκταβιανού που θεωρείται ο πρώτος πολίτης (Princeps).
Ο στρατός στήριγμα του καθεστώτος και θεματοφύλακας της ασφάλειας του κράτους
α) Το μεγαλύτερο μέρος του στρατού σε μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στα σύνορα.
β) ίδρυση πραιτοριανών (στρατιωτικό σώμα με σκοπό την προστασία του αυτοκράτορα. Αργότερα, εξελίσσονται σε κίνδυνο για το κράτος καθώς μπορούσαν να αναγορεύσουν όποιον ήθελαν ως αυτοκράτορα)
 Ο αριθμός του στρατού ίσα που επαρκούσε για την φύλαξη των συνόρων.
Το πολίτευμα επιτρέπει στον πρώτο πολίτη να δρα ως βασιλιάς και κάποιες εξουσίες τις ασκεί σύγκλητος ή  ο στρατός.
Πρόκειται για δυαρχία (Πρώτος πολίτης  και Σύγκλητος) αλλά όχι με  αρμοδιότητες καθορισμένε, πράγμα που δημιουργούσε προβλήματα
Η διαδοχή δεν ήταν θεσμοθετημένη. Ὀριζε ο ίδιος τον διάδοχο του ή την εξουσία την αναλάμβανε συγγενής του.
Σε κάθε περίπτωση η Σύγκλητος έπρεπε να επικυρώσει την εκλογή του νέου αυτοκράτορα.


Οι διάδοχοι του Αυγούστου – Η διοίκηση και το Δίκαιο (211-14) 
 Ως το τέλος τους 2ου αιώνα κυβερνούν την αυτοκρατορία τρεις δυναστείες, με κριτήρια συγγενικούς δεσμούς ή τόπο καταγωγής.
α)Ιουλιοκλαυδιανή (14. μ.Χ. -  68 μ.Χ.): Άμεσα ή μέσω υιοθεσιών συγγένεια με Αύγουστο. Τόπος Καταγωγής η Ρώμη
β)Φλαβίων (69 μ.Χ.- 98 μ, Χ.):  Ιδρυτής ο Βεσπασιανός, τόπος καταγωγής ιταλικές πόλεις>> ονομάζονται «αστοί»
γ) Αντωνίνων (99 μ.Χ. – 192 μ.Χ.): Η μέγιστη ακμή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι αυτοκράτορες προέρχονται από επαρχιακές πόλεις.
Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 117 μ.Χ.
 Η διοίκηση και το δίκαιο
Εφαρμόζεται το συγκεντρωτικό μοντέλο που εγκαινίασε ο Οκταβιανός.  Εξασθένηση της Συγκλήτου.
Όμως μείωση της διοικητικής επιρροής της Ρώμης στις κατακτημένες περιοχές γιατί:
Τμήμα του τείχους του Αδριανού όπως είναι σήμερα
α) Στην Σύγκλητο εισχωρούν αξιωματούχοι από τις επαρχίες
β) παροχή του δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτη και σε άλλους κατοίκους της αυτοκρατορίας
γ)  επαρχιώτες αυτοκράτορες
δ) στρατός
ε) αποδοχή της Ρωμαϊκής διοίκησης από τους γηγενείς πληθυσμούς  (αποικίες ρωμαϊκές,  δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη).
Διάταγμα του Καρακάλλα (212 μ.Χ.):  Όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της αυτοκρατορίας  αποκτούν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη.
Εκλατινισμός όλων των περιοχών στις οποίες δεν είχε διαδοθεί ο ελληνικός πολιτισμός
Συνθήκες ευημερίας γιατί:
α) οργάνωση κράτους
β) ισχυρό αμυντικό σύστημα
γ) διευρυμένο οδικό δίκτυο για μεταφορά στρατού και διακίνηση εμπορευμάτων.
Ο ναός του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα (Στύλοι του Ολυμπίου Διός)
περατώθηκε εν τέλει στα χρόνια του Ανριανού (περί το 120 μ.Χ.)
Η ρωμαϊκή οικουμένη (η επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας)  ζει στην εποχή της ρωμαϊκής ειρήνης (pax Romana). Ελαχιστοποίηση των πολέμων. Ασφαλισμένη η επικράτεια από εξωτερικούς εχθρούς και οι συγκρούσεις υποψήφιων αυτοκρατόρων περιορίζονται στην Ιταλία.
Ευνομία: Το ρωμαϊκό δίκαιο (η νομοθεσία των Ρωμαίων) βάση των νομικών συστημάτων σχεδόν ως σήμερα.
Δωδεκάδελτος:
Αρχικά ελλιπής και αφορούσα μόνο τους κατοίκους της Ρώμης.
Σταδιακά συμπληρώνεται και αφορά όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας.
Επηρεασμός από την ελληνική φιλοσοφία και αργότερα την χριστιανική ηθική. 
Συμπλήρωση  ή τροποποίησή της με αυτοκρατορικά διατάγματα, συγκλητικά ψηφίσματα ή αποφάσεις πραιτόρων.
Νομοδιδάσκαλοι: Πνευματικοί άνθρωποι των οποίων εργασία ήταν να ερμηνεύουν τους νόμους εξαιτίας της πολυπλοκότητάς τους.

Άλλες σχετικές αναρτήσεις
Από την κλασική εποχή στο Βυζάντιο: Αυτοκρατορικοί χρόνοι: Οκταβιανός,  Pax Romana και παρακμή, Διοκλητιανός, Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: