Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση εννοιών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Τι είναι εργασία – επάγγελμα 
Με τον όρο εργασία ονομάζουμε τη σκόπιμη σωματική και πνευματική απασχόληση του ανθρώπου που αποβλέπει σε παραγωγικό σκοπό. Όλα τα καταναλωτικά αγαθά είναι προϊόντα της φύσεως και της εργασίας του ανθρώπου.

Με τον όρο επάγγελμα εννοούμε την ειδική εργασία, με την οποία ασχολείται κάποιος, για να αποκτήσει τα αναγκαία για τη ζωή. Η κατανομή των μελών μιας κοινωνίας σε επαγγέλματα είναι αποτέλεσμα της προόδου των μέσων παραγωγής και του καταμερισμού της εργασίας. Σήμερα στις προηγμένες χώρες η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος και οι ραγδαίες κοινωνικο- οικονομικές εξελίξεις είχαν σαν αποτέλεσμα να εμφανιστούν ένα πλήθος από επαγγέλματα, ενώ τα παλιά ή εξαφανίστηκαν ή διασπάστηκαν σε πολλές ειδικότητες.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η υπόδειξη επαγγέλματος. Στη βαθύτερη ουσία του όμως και σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις είναι η συστηματική και πάνω σε επιστημονικές βάσεις στηριγμένη βοήθεια που πρέπει να παρέχεται στο άτομο, για να γνωρίσει τον εαυτό του, ώστε ξέροντας και τις απαιτήσεις που προβάλλουν τα διάφορα επαγγέλματα, να αποφασίσει μόνο του ποιο επάγγελμα του ταιριάζει και να προετοιμαστεί γι αυτό.

Γιατί η επιλογή επαγγέλματος είναι δύσκολη για πολλούς νέους

 Η επιλογή γίνεται σε νεαρή ηλικία
Η αβεβαιότητα του επαγγελματικού μέλλοντος λόγω των αλλαγών που γίνονται
Κάποια επαγγέλματα απαιτούν μακροχρόνιες σπουδές, αλλά η επαγγελματική αποκατάσταση είναι αμφίβολη

Στοιχεία που πρέπει να προσέξει ο νέος πριν την επιλογή επαγγέλματος 

Οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητές του
Εάν το επάγγελμα προσφέρει δημιουργία και ηθική ικανοποίηση
Τις προοπτικές εξέλιξης
Τα οικονομικά οφέλη
Τις συνθήκες εργασίας
Την κοινωνική επιφάνεια


Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή επαγγέλματος
Φυσικό περιβάλλον
Οικογενειακό-οικείο περιβάλλον
Κοινωνικό περιβάλλον
Σχολείο
Οικονομική / ιστορική συγκυρία
Αυτογνωσία

Τα οφέλη από τη σωστή επιλογή επαγγέλματος  
Ικανοποίηση βιοτικών αναγκών
Ποιότητα ζωής
Οικονομική και κοινωνική ανεξαρτησία
Ηθική ικανοποίηση
Αυτοπεποίθηση
Κοινωνική πρόοδος
Συνεργασία-φιλικές σχέσεις
Εμπειρίες-γνώσεις
Δημιουργία
Προσωπική ολοκλήρωση

Πού οφείλεται ο αλλοτριωμένος χαρακτήρας της σύγχρονης εργασίας
Εισβολή της μηχανής
Τυποποίηση της εργασίας
Υπερβολική εξειδίκευση
Υπερεκμετάλλευση εργαζομένων
Λανθασμένη επιλογή επαγγέλματος
Ο υλικός ευδαιμονισμός: εργασία με μόνο σκοπό το οικονομικό κέρδος
Ανταγωνισμός ανεξάρτητα από το τίμημα
Εξουθενωτική εργασία


Ρεαλισμός ή ρομαντισμός?  

Ιδού η απορία...

Δεν υπάρχουν σχόλια: