Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Ύλη εξετάσεων Ιουνίου στην "Νεοελληνική γλώσσα"

Ενότητα 2η: Τα κείμενα. Δευτερεύουσες ειδικές, ενδοιαστικές και βουλητικές προτάσεις.
Πολυσημία
Ενότητα 3η: Τα κείμενα. Ερωτηματικές προτάσεις. Δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές
προτάσεις. Ευθύς και πλάγιος λόγος. Κυριολεξία και μεταφορα.
Ενότητα 4η: Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις. Συνώνυμα. Αντώνυμα.
Ενότητα 5η: Τα κείμενα. Δευτερεύουσες τελικές και αιτιολογικές προτάσεις. Ομόηχες και
παρώνυμες λέξεις. Τονικά παρώνυμα.
Ενότητα 6η: Δευτερεύσους χρονικές και υποθετικές προτάσεις.
Ενότητα 7η: Δευτερεύουσες αποτελεσματικές, εναντιωμάτικές και παραχωρήτικές
προτάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: