Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Μετανάστευση λαών - Ο Κάρολος ο Μέγας και η εποχή του.


Θυμόμαστε από αυτές τις ενότητες
Η μετανάστευση των λαών προκάλεσε την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους και μαζί με αυτό και την έννοια τους κράτους. Δημιουργήθηκε η έννοια της επικράτειας την οποία ο ηγεμόνας διαχειρίζεται κατά το δοκούν...  
Τα γερμανικά, κυρίως,  κράτη που δημιουργήθηκαν διαλύθηκαν, στην νότια Ευρώπη κυρίως, από τους Άραβες ή τους Βυζαντινούς.
Το κράτος των Φράγκων επεκτάθηκε και εκχριστιανίστηκε. Χλωδοβίκος και   Μεροβίγγεια Δυναστεία.  (Οι κατά τας γραφάς του Νταν Μπράουν  θεματοφύλακες του "μυστικού" που έγινε "γνωστό" με το τίτλος "Κώδικας Ντα Βίντσι" )
Ο Πάπας κυρίαρχο ρόλο. Πιπίνος ο Βραχύς. Καρολίδεια Δυναστεία

Οι αδύνατοι συσπειρώνονται γύρω από ένα δυνατό. Σπέρματα γέννεσης της φεουδαρχίας.

Η Εκκλησια υποκαθιστά την έλλειψη δομών.
Ο Κάρολος ο Μεγάλος (Καρλομάγνος) επεκτείνει το κράτος των Φράγκων.  Έδρα το σημερινό Άαχεν.
Καρλομάγνος
Αναθέρμανση εμπορίου, οργάνωση διοίκησης και θεσμών.
Άνθηση των τεχνών και των γραμμάτων (Καρολίδεια αναγέννηση).  Δημιουργία "καρολίδειας γραφής" και μεταγραφή των κειμένων .
Καρολίδεια γραφή
Η συνθήκη του Βερντέν (843) τερματίζει τον πόλεμο μεταξύ των γιων του Καρόλου. Οι τρεις επικράτειες που σχηματίστηκαν με γλωσσικά κυρίως κριτήρια αποτελούν την απαρχή σχηματισμού  της νεότερης  Ευρώπης .

Ακολουθούν σχεδιαγράμματα των ενοτήτων.
Για τη φεουδαρχία θα αναφερθούμε σε επόμενη ανάρτηση.
Η Ευρώπη σήμερα
Η Συνθήκη του Βερντέν


1. Οι συνέπειες της μετανάστευσης των γερμανικών φύλων για την Ευρώπη

Η μεγάλη μετανάστευση των λαών
395: μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Α το Ρωμαϊκό Κράτος χωρίστηκε σε ανατολικό και δυτικό τμήμα.
4ος και 5ο αι. à γερμανικά φύλα + Ούνοι (Βάρβαροι) εισβάλλουν στα εδάφη Δ. ρωμ. κράτους. Το Δ. κράτος καταλύεται το 476.
Ούνοι απωθούνται. Γερμανικά φύλα εγκαθίστανται μόνιμα στην Ευρώπη και οργανώνονται σε βασίλεια:
  • Οστρογοθικό: το κατέκτησε Ιουστινιανός (535-554)
  • Βησιγοτθικό: υπέκυψε σε Μουσουλμάνους Μαρόκου (711)
  • Φραγκικό: επέκταση με βοήθεια Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, βάπτιση ηγέτη του Χλωδοβίκου à ενσωμάτωση βαρβάρων στο χριστιανικό κόσμο

Θεσμοί, οικονομία, κοινωνία
Οι γερμανοί ηγεμόνες αντικατέστησαν έννοια κράτους με την κληρονομική αρχή: ό, τι υπήρχε στην επικράτειά τους ανήκε σ΄ αυτούς. Μετά το θάνατο τους το βασίλειο μοιραζόταν στα παιδιά τους.
  • Παλιά επαρχιακή αριστοκρατία συγχωνεύτηκε με γερμανική àνέα τάξη ευγενών αξιωματούχων
  • Περιορισμός ρωμαϊκής νομικής παράδοσης, κυριαρχούν γερμανικά ήθη και έθιμα
  • Περιορισμός εμπορίου λόγω πολεμικών συγκρούσεων, πολιτικού κατακερματισμού, πειρατείας, έλλειψης κοινών νομισμάτων à
  • Περιορισμός ρόλου πόλεων, ενίσχυση υπαίθρου
  • Κοινωνικά αδύνατοι συσπειρώνονται γύρω από προστασία ενός ισχυρού, λαϊκού ή εκκλησιαστικού άντρα.
Ρόλος εκκλησίας
Την εποχή των μεγάλων μεταναστεύσεων η οργανωμένη διοίκηση της Εκκλησίας υποκαθιστούσε έλλειψη οργανωμένου κρατικού μηχανισμού.
Κεφαλή της πόλης: επίσκοπος. Φρόντιζε για διατροφή, περίθαλψη, μόρφωση, δικαιοσύνη.

2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του

Καρλομάγνος (768-814εωρεί τ) επέκτεινε με πολέμους το Φραγκικό βασίλειο à δημιούργησε πανίσχυρο χριστιανικό κράτος
800: στέφθηκε στη Ρώμη από τον πάπα αυτοκράτορας Ρωμαϊκού κράτους à αφετηρία διαμάχης Δύσης – Βυζαντίου που θεωρεί αυτοκράτορά του τον μοναδικό κληρονόμο και συνεχιστή Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Εκτεταμένο κράτος με έδρα την Αιξ – Λα- Σαπέλ. Για έλεγχο κράτους:
Ø  Οργάνωση πολιτικών, διοικητικών θεσμών
Ø  Ρωμαϊκή παράδοση + γερμανικά έθιμα
Ø  Οργάνωση κράτους à αποκατάσταση τάξης à
Ø  Οικονομική ανάκαμψη
ü  Αύξηση αγροτικής παραγωγής
ü  Αναθέρμανση εμπορίου

Μετά θάνατό του, οι διάδοχοί του μοίρασαν την αυτοκρατορία με τη Συνθήκη του Βερντέν (843) σε 3 τμήματα:
1)   Γερμανία
2)   Γαλλία
3)   Βέλγιο, Ελβετία, κεντρική Ιταλία ως Ρώμη
Χωρισμός Ευρώπης πρώτη φορά γλωσσικά: απαρχή δημιουργίας νεότερης Ευρώπης.
Ευρώπη δέχεται εισβολές:
v  Σαρακηνοί (μουσουλμάνοι Αφρικής, Ισπανίας) στα παράλια Μεσογείου
v  Μαγυάροι (Ούγγροι) δυτική Ευρώπη
v  Νορμανδοί, Βίκιγκς

Καρολίδεια Αναγέννηση
Επί Καρλομάγνου και διαδόχων άνθηση τεχνών και γραμμάτων.
Οργάνωση κράτους απαιτούσε ικανά στελέχη στο διοικητικό μηχανισμό (γραφείς, αντιγραφείς, δάσκαλοι). Προέρχονταν από κληρικούς.
Αυτό εξηγεί εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις Καρλομάγνου και προσπάθειες για βελτίωση μορφωτικού επιπέδου κλήρου.
Προσκλήθηκαν λόγιοι και δάσκαλοι στην Αιξ- Λα – Σαπέλ à πνευματικό κέντρο.
Για ενίσχυση παιδείας σχολείο σε κάθε επισκοπή και μοναστήρι: γραφή, ανάγνωση, γραμματική, ρητορική, αριθμητική κ.α.
Αντιγραφή βιβλίων στην καρολίδεια γραφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: