Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ανεργία. Ανάλυση έννοιας

ΑΝΕΡΓΙΑ
Ανεργία= μη εξεύρεση ή απώλεια εργασίας. Η ανεργία συνιστά διαρθρωτικό πρόβλημα, οφείλεται δηλαδή στη διάρθρωση της οικονομίας και της κοινωνίας.
Αίτια
 • Γενικευμένη χρήση της τεχνολογίας σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων και στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Η μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές, συνεπάγεται τον περιορισμό θέσεων εργασίας
 • Ανάγκη διαρκούς εξειδίκευσης
 • Αδυναμία της εκπαίδευσης να εναρμονιστεί με τις οικονομικές ανάγκες της κοινωνίας-έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Στερεότυπες αντιλήψεις για την αξία κάποιων επαγγελμάτων (απόρροια ιστορικών συγκυριών)
 • Υπέρμετρη χρήση ξένων προϊόντων® συρρίκνωση εγχώριας παραγωγής® χρεοκοπία ντόπιων επιχειρήσεων
 • Απασχόληση πολλών εργαζομένων σε περισσότερες από μια εργασίες
 • Μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και παράλληλη εξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε χώρες με ευνοϊκότερους για τους επιχειρηματίες οικονομικούς όρους

Συνέπειες
 • Ένδεια και στερήσεις που συχνά οδηγούν τον άνεργο σε εξαρτήσεις και συμβιβασμούς που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά του
 • Ο άνεργος δεν νιώθει την ικανοποίηση της δημιουργίας
 • Ψυχολογικές επιπτώσεις: αίσθημα κατωτερότητας, αγανάκτηση, απαισιοδοξία, άγχος, έλλειψη ενδιαφέροντος για τη ζωή
 • Ο άνεργος γίνεται θύμα εκμετάλλευσης και κοινωνικού ρατσισμού
 • Οικονομική επιβάρυνση για την κοινωνία
 • Λόγω της μεγάλης προσφοράς για λίγες θέσεις εργασίας μειώνονται ή μένουν σταθερές οι αποδοχές των εργαζομένων
 • Αύξηση της εγκληματικότητας
 • Κοινωνικές εντάσεις
 • Ερήμωση περιοχών από τη μετανάστευση για την εξεύρεση εργασίας


Προτάσεις
Οι ακόλουθες προτάσεις συνιστούν διορθωτικά μέτρα για περιορισμό του προβλήματος
 • Προσανατολισμός σε μη κορεσμένα επαγγέλματα
 • Μείωση εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας
 • Μείωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης
 • Κίνητρα από το κράτος για επενδυτικές πρωτοβουλίες
 • Έργα υποδομής και κοινής ωφέλειας
 • Προτίμηση εγχώριων προϊόντων
 • Ενίσχυση παιδείας, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και να οδηγεί στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια: