Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

ύλη στην "Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή"

Κεφάλαιο 3 (3.1- 3.5) σελ. 21-28
Κεφάλαιο 4 (4.1- 4.5) σελ. 31-35
Κεφάλαιο 5.2, σελ. 40-42 και 5.4-5.5 σελ. 43-44
Κεφάλαιο 6.2-6.4, σελ. 48-53
Κεφάλαιο 7.2- 7.3, σελ. 61-64
Κεφάλαιο 8.1 - 8.4.4, σελ. 67-74
Κεφάλαιο 9.1- 9.2, σελ. 77-78

Δεν υπάρχουν σχόλια: