Για το "μπαρ"

Όποιος μπήκε γιατί νομίζει ότι είναι υποχρεωτικό...
Να την "κάνει"!
ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!

(Εκτός από όταν δεν έχουμε βιβλία... Τότε είναι υποχρεωτικό... Για γκελ μπουρντά, καμάρια μου!)

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Ύλη Ιουνίου στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Κείμενα: 1,2, 8 (Μετάφραση, συντακτικό, πραγματολογικές)
Γραμματική: Παραθετικά επιθέτων - επιρρημάτων
Συνηρημένα ρήματα σε -άω/ -έω/ όω
Αόριστος β'
Μέλλοντας και αόριστος υγρόληκτων και ενρινόληκτων ρημάτων
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος α'
Συντακτικό: Δευτερεύουσες ειδικές, πλάγιες ερωτηματικές,ενδοιαστικές,
αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές/ παραχωρητικές
υποθετικές προτάσεις.
Παθαητική σύνταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: